More Hispanic Than We Admit : Insights Into Philippine Cultural History

Folk Catholicism: Ang Pagtanggap at Pag-aangkin ng Bayan sa Katolisismo with Mr. Xiao Chua

1+1 Magellan, 2+2 Lapu Lapu: Ang Tala ni Pigafetta at Kung Paano ba Dapat Tingnan ang Quincentennial

Kasaysayan Kaysaya: Sugod mga Kapatid! Mga Paglilinaw Ukol sa Himagsikang Pilipino

500 Taon ng Biyaya at Kabayanihan: Mga Aral at Diwa ng Quincentennial Celebration

Baliktanaw: Bakas, Takas, at Baklas mula 1521 hanggang 2021

Quincentennial, What’s That Pokemon? Ang Pilipinong Pananaw sa Paggunita ng mga Pangyayari Noong 1521

More Hispanic Than We Admit 3 Book Trailer

More Hispanic Than We Admit 3 Book Launch