Book List

VIBAL’s List of Textbooks and Magazines

PRE-SCHOOL

ENGLISH
 • Learn and Grow in Language Kto12 Kinder c2016
 • Learn and Grow in Language Kto12 Pre-Kinder c2016
 • Across Borders Through Language Kto12 Nursery c2016
 • Across Borders Through Language Kto12 Pre-Kinder c2016
 • Across Borders Through Language Kto12 Kinder c2016
 • Getting Ready for Language 2nd Edition Kinder c2016
 • Getting Ready for Language 2nd Edition Pre-Kinder c2016
 • Getting Ready for Language 2nd Edition Nursery c2016
 • Learn and Grow in Reading K to 12 Kinder c2016
 • Learn and Grow in Reading Kto12 Pre-Kinder c2016
 • Across Borders Through Reading Kto12 Nursery c2016
 • Across Borders Through Reading Kto12 Kinder c2016
 • Across Borders Through Reading Kto12 Pre-Kinder c2016
 • Getting Ready for Reading 2nd Edition Kinder c2014
 • Getting Ready for Reading 2nd Edition Pre-Kinder c2014
 • Getting Ready for Reading 2nd Edition Nursery c2014
 • Getting Ready for Writing 3rd Edition Kinder c2014
 • Getting Ready for Writing 3rd Edition Pre-Kinder c2014
 • Getting Ready for Writing 3rd Edition Nursery c2014
 • My Handwriting Workbook L1 Nursery c2012
 • My Handwriting Workbook L2 Kinder c2012
 • My Handwriting Workbook L3 Pre-Kinder c2012
SCIENCE
 • Science and You Pre-Kinder c2017
 • Science and You Kinder c2017
 • Science in Our World, K to 12 Nursery c2014
 • Science in Our World, K to 12 Pre-Kinder c2014
 • Science in Our World, K to 12 Kinder c2013
MATHEMATICS
 • Learn and Grow in Math Kinder c2016
 • Learn and Grow in Math Pre-Kinder c2016
 • Getting Ready for Math 2nd Edition Pre-Kinder c2014
 • Getting Ready for Math 2nd Edition Kinder c2014
 • Getting Ready for Math 2nd Edition Nursery c2014
FILIPINO
 • Wow Filipino: Masayang Bumasa Pre-Kinder c2017
 • Wow Filipino: Masayang Bumasa Kinder c2017
 • Bagong Filipino Tungo sa Globalisasyon Nursery c2016
 • Bagong Filipino Tungo sa Globalisasyon Pre-Kinder c2016
 • Bagong Filipino Tungo sa Globalisasyon Kinder c2016
 • Halinang Bumasa at Sumulat 2nd Edition Pre-Kinder c2014
 • Halinang Bumasa at Sumulat 2nd Edition Kinder c2014
 • Halinang Bumasa at Sumulat 2nd Edition Nursery c2014
VALUES EDUCATION
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Christ as Model of Obedience Kinder c2020
 • We Celebrate God's Love Kto12 Kinder c2017
 • Christian Living in Everyday Life Pre-Kinder c2017
 • Christian Living in Everyday Life Kinder c2017
 • RVM Christian Living - K-12 Pre-Kinder c2014
 • RVM Christian Living - K-12 Kinder c2014
ARALING PANLIPUNAN
 • Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Pre-Kinder c2018
 • Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Kinder c2018
MAPEH
 • Good at Heart, Good in Mind Kinder c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health Kinder c2018

ELEMENTARY

FILIPINO
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 1 c2020
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 2 c2020
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 3 c2020
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 4 c2020
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 5 c2020
 • Wow Filipino: Integratibong Aklat Para sa Wika at Pagbasa (Rev Ed) 6 c2020
SOCIAL STUDIES
 • Culture, History, and Progress 1 c2020
 • Culture, History, and Progress 2 c2020
 • Culture, History, and Progress 3 c2020
 • Culture, History, and Progress 4 c2020
 • Culture, History, and Progress 5 c2020
 • Culture, History, and Progress 6 c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
 • One Country, One People 2nd Ed. c2020
ARALING PANLIPUNAN
 • Isang Bansa Isang Lahi 1 c2019
 • Isang Bansa Isang Lahi 2 c2019
 • Isang Bansa Isang Lahi 3 c2019
 • Isang Bansa Isang Lahi 4 c2019
 • Isang Bansa Isang Lahi 5 c2019
 • Isang Bansa Isang Lahi 6 c2019
 • KKK 1 - Kto12 c2016
 • KKK 2 - Kto12 c2016
 • KKK 3 - Kto12 c2016
 • KKK 4 - Kto12 c2016
 • KKK 5 - Kto12 c2016
 • KKK 6 - Kto12 c2016
ENGLISH
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 1 c2020
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 2 c2020
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 3 c2020
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 4 c2020
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 5 c2020
 • Across Borders Through Reading K-12 Revised 6 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 1 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 2 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 3 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 4 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 5 c2020
 • Across Borders Through Language K-12 Revised 6 c2020
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 1 c2019
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 2 c2019
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 3 c2019
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 4 c2019
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 5 c2019
 • Rainbows in English (Multimedia Edition) 6 c2019
 • My Handwriting Workbook L4 c2012
 • My Handwriting Workbook L5 c2012
 • My Handwriting Workbook L6 c2012
 • My Handwriting Workbook L7 c2012
 • My Handwriting Workbook L8 c2012
 • My Handwriting Workbook L9 c2012
SCIENCE
 • Science in Our World Revised Ed 1 c2019
 • Science in Our World Revised Ed 2 c2019
 • Science in Our World Revised Ed 3 c2019
 • Science in Our World Revised Ed 4 c2019
 • Science in Our World Revised Ed 5 c2019
 • Science in Our World Revised Ed 6 c2019
 • Science and You c2016
 • Science and You c2016
 • Science and You c2016
 • Science and You c2016
 • Science and You c2016
 • Science and You c2016
MATHEMATICS
 • Our World of Math Revised c2017 - 1 c2017
 • Our World of Math Revised c2017 - 2 c2017
 • Our World of Math Revised c2017 - 3 c2017
 • Our World of Math Revised c2017 - 4 c2017
 • Our World of Math Revised c2017 - 5 c2017
 • Our World of Math Revised c2017 - 6 c2017
COMPUTER EDUCATION
 • Living Digital 1 c2020
 • Living Digital 2 c2020
 • Living Digital 3 c2020
 • Living Digital 4 c2020
 • Living Digital 5 c2020
 • Living Digital 6 c2020
 • Cybersmart: Little Clicker 2009
 • Cybersmart: Digital Printer 2009
 • Cybersmart: Techno Kid 2009
 • Cybersmart: Writing Wizard c2010
 • Cybersmart: Media c2010
 • Cybersmart: Net Explorer c2010
MAPEH
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Living with Music, Arts, PE, and Health c2018
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2013
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2013
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2013
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2014
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2014
 • Our World of Mapeh K-12 with CD c2014
TLE
 • Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay K-12 - 4 c2016
 • Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay K-12 - 5 c2016
 • The Basics of Better Family Living K-12 - 6 c2016
 • HELE: The Basics for Better Family Living 2nd ed. c2013
 • HELE: The Basics for Better Family Living 2nd ed. c2013
 • HELE: The Basics for Better Family Living 2nd ed. c2013
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 1 c2019
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 2 c2019
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 3 c2019
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 4 c2019
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 5 c2019
 • Edukasyon sa Pagpapakatao K-12 Ed. 6 c2019
VALUES EDUCATION
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: The Trinity as Family c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Christ as Model of New Creation c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Christ as Model of Joyful Living c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Christ as Redeemer, Healer, and Servant c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Jesus Christ Model of Perfect Love c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Church The Work of the Trinity c2020
 • Good at Heart, Good in Mind 1 c2018
 • Good at Heart, Good in Mind 2 c2018
 • Good at Heart, Good in Mind 3 c2018
 • Good at Heart, Good in Mind 4 c2018
 • Good at Heart, Good in Mind 5 c2018
 • Good at Heart, Good in Mind 6 c2018
 • Christian Living in Everyday Life 1 c2017
 • Christian Living in Everyday Life 2 c2017
 • Christian Living in Everyday Life 3 c2017
 • Christian Living in Everyday Life 4 c2017
 • Christian Living in Everyday Life 5 c2017
 • Christian Living in Everyday Life 6 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 1 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 2 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 3 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 4 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 5 c2017
 • We Celebrate God's Love Kto12 - 6 c2017
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013
 • RVM Christian Living - 2nd Edition c2013

HIGH SCHOOL

FILIPINO
 • Wow Filipino 7 c2020
 • Wow Filipino 8 c2020
 • Wow Filipino 9 c2020
 • Wow Filipino 10 c2020
 • Hiyas ng Lahi K-12 Edition Revised 7 c2016
 • Hiyas ng Lahi K-12 Edition Revised 8 c2016
 • Hiyas ng Lahi K-12 Edition Revised 9 c2016
 • Hiyas ng Lahi K-12 Edition Revised 10 c2016
 • Alab ng Lahi Serye K-12 Ed : Ibong Adarna - 7 c2014
 • Alab ng Lahi Serye K-12 Ed : Florante at Laura - 8 c2014
 • Alab ng Lahi Serye K-12 Ed : Noli Me Tangere - 9 c2014
 • Alab ng Lahi Serye K-12 Ed : El Filibusterismo - 10 c2014
SOCIAL STUDIES
 • Culture, History, and Progress 7 c2020
 • Culture, History, and Progress 8 c2020
 • Culture, History, and Progress 9 c2020
 • Culture, History, and Progress 10 c2020
 • Social Studies, K-12 c2014
 • Social Studies, K-12 c2014
 • Social Studies, K-12 c2014
 • Social Studies, K-12 c2014
 • Social Studies, K-12 Contemporary Issues c2018
ARALING PANLIPUNAN
 • KKK c2017 - 7 c2017
 • KKK c2017 - 8 c2017
 • KKK c2017 - 9 c2017
 • KKK c2017 - 10 c2017
 • Araling Panlipunan K-12 Ed. : Kasaysayan ng Asya c2013
 • Araling Panlipunan K-12 Ed. : Kasaysayan ng Daigdig c2014
 • Araling Panlipunan K-12 Ed. : Ekonomiks c2014
 • Araling Panlipunan K-12 Ed. : Kontemporaryong Isyu c2017
ENGLISH
 • Language in Literature K-12 2nd Ed 7 c2020
 • Language in Literature K-12 2nd Ed 8 c2020
 • Language in Literature K-12 2nd Ed 9 c2020
 • Language in Literature K-12 2nd Ed 10 c2020
 • Grammar & Writing Workbook c2012
 • Grammar & Writing Workbook c2012
 • Grammar & Writing Workbook c2012
 • Grammar & Writing Workbook c2012
SCIENCE
 • Science and Technology: Earth Science c2020
 • Science and Technology: Biology c2020
 • Science and Technology: Chemistry c2020
 • Science and Technology: Physics c2020
 • Science & Technology Revised Ed 7 c2019
 • Science & Technology Revised Ed 8 c2019
 • Science & Technology Revised Ed 9 c2019
 • Science & Technology Revised Ed 10 c2019
 • Science & Technology (Revised Ed) c2019
 • Science & Technology (Revised Ed) c2019
 • Science & Technology (Revised Ed) c2019
 • Science & Technology (Revised Ed) c2019
 • Mixploring Science 7 c2017
 • Mixploring Science 8 c2017
 • Mixploring Science 9 c2017
 • Mixploring Science 10 c2017
 • Science & Technology K-12 c2014
 • Science & Technology K-12 c2014
 • Science & Technology K-12 c2014
 • Science & Technology K-12 c2014
MATHEMATICS
 • Our World of Math 7 c2018
 • Our World of Math 8 c2018
 • Our World of Math 9 c2018
 • Our World of Math 10 c2018
 • COMPUTER EDUCATION
 • Mastering Robotics Book 1 c2020
 • Mastering Robotics Book 2 c2020
 • Operating System and Office Applications (1st Ed.) c2018
 • Graphic Design (1st Ed.) c2018
 • HTML5, CSS3, and Javascript (1st Ed.) c2018
 • Programming (1st Ed.) c2018
MAPEH
 • Living with Music, Arts, PE, and Health 7 c2017
 • Living with Music, Arts, PE, and Health 8 c2017
 • Living with Music, Arts, PE, and Health 9 c2017
 • Living with Music, Arts, PE, and Health 10 c2017
 • Our World of MAPEH K-12 c2013
 • Our World of MAPEH K-13 c2013
 • Our World of MAPEH K-14 c2013
 • Our World of MAPEH K-15 c2013
TLE
 • TLE Series K-12 Ed. : Home Economics 7-8-8 c2013
 • TLE Series K-12 Ed. : Agriculture & Fisheries 7-8-8 c2013
VALUES EDUCATION
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Jesus Christ, Prophet, Priest, Savior and Servant c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Jesus Christ the Moral Norm c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: The Church Called to Mission and Service c2020
 • MAPSA Christian Faith Formation Series: Prayer and Worship c2020
 • Christian Living for Everyday Life 7 c2019
 • Christian Living for Everyday Life 8 c2019
 • Christian Living for Everyday Life 9 c2019
 • Christian Living for Everyday Life 10 c2019
 • We Celebrate God's Love K-12 - 7 c2016
 • Aflame with God's love 7 c2017
 • Aflame with God's love 8 c2017
 • Aflame with God's love 9 c2017
 • Aflame with God's love 10 c2017
 • We Celebrate God's Love K-12 - 8 c2016
 • We Celebrate God's Love K-12 - 9 c2016
 • We Celebrate God's Love K-12 - 10 c2016
 • MAPSA Christian Faith Formation: Jesus Christ: Prophet, Priest, and Servant - 7 c2015
 • MAPSA Christian Faith Formation: Jesus Christ: The Moral Norm - 8 c2015
 • MAPSA Christian Faith Formation: The Church: Called to Mission and Service - 9 c2015
 • MAPSA Christian Faith Formation: Prayer and Worship - 10 c2015
 • Learning & Loving Family Modules I c2014
 • Learning & Loving Family Modules II c2014
 • Learning & Loving Family Modules III c2014
 • Learning & Loving Family Modules IV c2014
 • RVM Christian Living (2nd ed.) 1st Year : Joyful Journey of Discipleship - I c2010
 • RVM Christian Living (2nd ed.) 2nd Year : Joyful Journey of Faith - II c2010
 • RVM Christian Living (2nd ed.) 3rd Year : Joyful Journey of the Church - III c2010
 • RVM Christian Living (2nd ed.) 4th Year : Joyful Journey with Christ - IV c2010
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
 • Edukasyon sa Pagpapakatao 7 c2018
 • Edukasyon sa Pagpapakatao 8 c2018
 • Edukasyon sa Pagpapakatao 9 c2018
 • Edukasyon sa Pagpapakatao 10 c2018
 • Good Character Matters K to 12 - 7 c2016
 • Good Character Matters K to 12 - 8 c2016
 • Good Character Matters K to 12 - 9 c2016
 • Good Character Matters K to 12 - 10 c2016

SD MAGAZINES ELEMENTARY

FILIPINO
 • FIL JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • FIL JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • FIL JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • FIL JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • FIL JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • FIL JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
SOCIAL STUDIES
 • STUDENT DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • STUDENT DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • STUDENT DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • STUDENT DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • STUDENT DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • STUDENT DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
ENGLISH
 • ENGLISH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • ENGLISH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • ENGLISH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • ENGLISH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • ENGLISH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • ENGLISH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • S&T DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • S&T DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • S&T DIGEST - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • S&T DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • S&T DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • S&T DIGEST - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
MATHEMATICS
 • MATH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • MATH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • MATH MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • MATH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • MATH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • MATH MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
COMPUTER EDUCATION
 • ICT JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • ICT JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • ICT JOURNAL - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • ICT JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • ICT JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • ICT JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
VALUES EDUCATION
 • V2DAY MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 1 c2019
 • V2DAY MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 2 c2019
 • V2DAY MAGS - PRIMARY ISSUE 4 Grade 3 c2019
 • V2DAY MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • V2DAY MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • V2DAY MAGS - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019
TLE
 • TLE JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 4 c2019
 • TLE JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 5 c2019
 • TLE JOURNAL - INTERMEDIATE ISSUE 4 Grade 6 c2019

SD MAGAZINES HIGH SCHOOL

FILIPINO
 • FIL JOURNAL - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • FIL JOURNAL - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • FIL JOURNAL - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • FIL JOURNAL - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
SOCIAL STUDIES
 • STUDENT DIGEST - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • STUDENT DIGEST - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • STUDENT DIGEST - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • STUDENT DIGEST - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
ENGLISH
 • ENGLISH MAGS - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • ENGLISH MAGS - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • ENGLISH MAGS - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • ENGLISH MAGS - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • S&T DIGEST - GEN. SCIENCE ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • S&T DIGEST - BIOLOGY ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • S&T DIGEST - CHEMISTRY ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • S&T DIGEST - PHYSICS ISSUE 4 Grade 10 c2019
MATHEMATICS
 • MATH MAGS - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • MATH MAGS - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • MATH MAGS - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • MATH MAGS - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
COMPUTER EDUCATION
 • ICT JOURNAL - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • ICT JOURNAL - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • ICT JOURNAL - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • ICT JOURNAL - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
VALUES EDUCATION
 • V2DAY MAGS - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • V2DAY MAGS - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • V2DAY MAGS - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • V2DAY MAGS - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019
TLE
 • TLE JOURNAL - FRESHMAN ISSUE 4 Grade 7 c2019
 • TLE JOURNAL - SOPHOMORE ISSUE 4 Grade 8 c2019
 • TLE JOURNAL - JUNIOR ISSUE 4 Grade 9 c2019
 • TLE JOURNAL - SENIOR ISSUE 4 Grade 10 c2019

SENIOR HIGH SCHOOOL

CORE LEARNING AREAS
 • Earth and Life Science (Revised Edition) c2020
 • Earth Science (Revised Edition) c2020
 • Introduction to the Philosophy of the Human Person (Revised Edition) c2020
 • Oral Communication (Revised Edition) c2020
 • Personal Development (Revised Edition) c2020
 • 21st-Century Literature from the Philippines and the World (Rev. Ed) c2019
 • Contemporary Philippine Arts from the Regions (Rev. Ed) c2019
 • General Mathematics (Rev. Ed) c2019
 • Media and Information Literacy (Rev. Ed) c2019
 • Physical Science (Rev. Ed) c2019
 • Reading and Writing (Rev. Ed) c2019
 • Health Optimizing Physical Education 3 - Dance (CORE) c2018
 • Health Optimizing P.E. 1 (HOPE 1)-- Fitness c2016
 • Health Optimizing P.E. 2 (HOPE 2)-- Sports c2016
 • Health Optimizing P.E. 4 (HOPE 4)-- Recreation c2016
 • Disaster Readiness and Risk Reduction c2016
 • Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino c2016
 • Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik c2016
 • Statistics and Probability c2016
 • Understanding Culture, Society, and Politics c2016
CONTEXTUALIZED SUBJECTS
 • English for Academic and Professional Purposes (Rev. Ed) c2019
 • Practical Research 2 (Rev. Ed) c2019
 • Entrepreneurship (Rev. Ed) c2019
 • Empowerment Technologies c2018
 • Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan - Akademik at Sining c2016
 • Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan - Isports at Tech-Voc c2016
RELIGION
 • We Celebrate God's Love: Catholic Social Teachings (Book 1) 11 c2020
 • We Celebrate God's Love: Marriage and Family (Book 2) 11 c2020
 • Fundamentals of Faith c2020

SHS – ACADEMIC TRACK

ACCOUNTANCY, BUSINESS AND MANAGEMENT STRAND
 • Applied Economics (Rev. Ed) c2019
 • Business Math (Rev. Ed) c2019
 • Business Ethics and Social Responsibility (Rev. Ed) c2019
 • Principles of Marketing (Rev. Ed) c2019
 • Fundamentals of Accountancy, Business and Management 1 (Rev. Ed) c2019
 • Business Finance c2017
 • Business Enterprise Simulation c2017
 • Fundamentals of Accountancy, Business and Management 2 c2016
 • Organization and Management c2016
STEM STRAND
 • General Physics 1 (Revised Edition) c2020
 • General Physics 2 (Revised Edition) c2020
 • General Biology 1 (Revised Edition) c2020
 • General Biology 2 (Revised Edition) c2020
 • General Chemistry 2 (Rev. Ed) c2020
 • General Chemistry 1 (Rev. Ed) c2019
 • Basic Calculus (Rev. Ed) c2019
 • Precalculus (Rev. Ed) c2019
HUMSS STRAND
 • Disciplines and Ideas in the Social Sciences (Revised Edition) c2020
 • Introduction to World Religions and Belief Systems (Revised Edition) c2020
 • Malikhaing Pagsulat (Rev. Ed) c2019
 • Trends, Network, and Critical Thinking c2018
 • Creative Nonfiction c2017
 • Creative Writing c2017
 • Disciplines and Ideas in the Applied Social Sciences c2017
 • Philippine Politics and Governance c2016
 • Community Engagement, Solidarity, and Citizenship c2016
ARTS AND DESIGN
 • Leadership and Management in the Arts (Rev. Ed) c2019
 • Elements and Principles of Organization in the Arts c2019
 • Illustration 1 c2018
 • Developing Filipino Identity in the Arts c2017
TVL TRACK
 • Caregiving 1 c2019
 • Tailoring 1 c2019
 • Medical Transcription 1 (Rev. Ed) c2019
 • Oracle Database c2019
 • Housekeeping c2019
 • Java Programming 1 c2018
 • Local Guiding Services c2018
 • Domestic Refrigeration and Air-conditioning (TECHVOC) c2018
 • Food and Beverage Services (TECHVOC) c2018
 • Handicraft (Macrame) (TECHVOC) c2018
 • Caregiving 2 (TECHVOC) c2018
 • Tailoring 2 (TECHVOC) c2018
 • Shielded Metal Arc Welding (TECHVOC) c2018
 • Animal Production Ruminants c2017
 • Artificial Insemination Ruminants c2017
 • Artificial Insemination Swine c2017
 • Attractions and Theme Parks c2017
 • Automotive Servicing Gas and Diesel Engine c2017
 • Bread and Pastry Production c2017
 • Tile Setting c2017
 • Medical Transcription 2 c2017
 • Fish Port Operations c2017
 • Tourism Promotion Services c2017
 • Automotive Servicing 1 c2016

HIGHER EDUCATION

CORE COURSES
 • Society, Science, and Technology c2019
 • Mathematical Ideas and Tools for Modern World c2019
 • Understanding the Self: A Guide for the Perflexed c2019
 • Creating Communities: A Textbook on Purposive and Purposeful Communication c2019
 • Journeys Through our Contemporary World c2018
 • Ethics Primer: A Young Person's Guide to Moral Reasoning c2018
 • Understanding, Valuing, and Living Art: Art Appreciation for College c2018
 • Unraveling the Past: Readings in Philippine History c2018
PROFESSIONAL/ELECTIVE
 • Enviromental Science Toward a Sustainable Earth c2018
MANDATORY SUBJECTS
 • Path Fit 1: Movements and Patterns c2019
 • The Nation as Project: A New Reading of Rizal's Life and Works c2018
GENERAL REFERENCES
 • Data Privacy & Cybercrime Prevention in the Philippine Digital Age, Revised Ed c2019
 • Peripatetic: Practical Lessons on Leadership c2019